KOHTUUTTOMAT JA TARPEETTOMAT INHIMILLISET JA TALOUDELLISET KUSTANNUKSET

YHTEISKUNTAMME MAKSAA JOPA 1,5 MILJARDIA EUROA VUODESSA SUORINA KUSTANNUKSINA. VÄLILLISET KUSTANNUKSET OVAT HUOMATTASTI SUUREMMAT.

Peruskoulun ylläpitäminen maksaa yhteiskunnallemme ainakin eri lähteistä keräämieni tietojen mukaan ainakin 4,5 miljardia euroa.

1) siitä, että oppilaat odottavat opetusta seN sijaan, että he saisivat opetusta

"Odota" vastaa opettaja oppilaalle joka kerran, kun hänen on kiinnitettävä huomio ponnisteluun oppitunnin työrauhan palauttamiseksi tai jopa sen saavuttamiseksi yhden tai useamman oppilaan häiritsevän käytöksen takia..

Opettajilta menee varovaisenkin arvioni mukaan keskimäärin vähintään kolmasosa oppitunneista näihin ponnisteluihin ja se tarkoittaa, että oppilaat odottavat opetusta kolme kuukautta jokaisena kouluvuotenaan ja siis vähintään kolme vuotta koko yhdeksänvuotisen peruskoulunsa aikana.

2) Oppilaat jäävät vaille opetusta varovaisenkin arvioni* mukaan vähintään kolmasosan oppitunneista yhden tai useamman oppilaan häiritsevän käytöksen takia. Tämä tarkoittaa, että oppilaat jäävät vaille opetusta

Peruskoulun ylläpitäminen maassamme maksaa yhteiskunnallemme yli 4,5 miljardia euroa vuodessa. Keskeisin syy siihen, miksi oppilaat käyvät peruskoulua, on oppitunneilla annettava oppivelvollisuuden mukainen opetus. Siksi (ei siis päivähoidon tai muun hoidon tai avun takia) peruskoulu on siis olemassa ja siksi suhteutan tuon reilun 4,5 miljardin euron kustannukset oppitunneilla tapahtuvan opetuksen toteutumiseen.

Toisaalta oppitunneilla ilmenevät turvallisuusaukot ovat koko koulupäivän rakenteessa ja siksikin tuo oppituntien ottaminen tarkastelun kohteeksi on perusteltua.

Käsitykseni (pohjana vuosien mittaan tekemäni suulliset kyselyt, mediasta saamani tieto jne.) mukaan yhden tai useamman oppilaan häiritsevä käytös vie joitakin poikkeuksia lukuunottamatta oppitunnin työrauhasta muutamasta minuutista jopa koko oppintunnin niin, ettei varsinainen koulutyö (opetus ja opiskelu) onnistu lainkaan.


* Monet opettajat ovat kertoneet monien oppituntien menevän työrauhan tavoitteluun niin, ettei opettaminen eikä opiskelu ole juurikaan mahdollista koko oppitunnin aikana. Varovaisenkin arvion ja myös tekemäni nettikyselyn (2018) perusteella oppituntien työrauhaa häiriintyy koko maan tasolla keskimäärin vhintään 15 minuuttia per oppitunti. Se tarkoittaa, että oppilaat jäävät ilman opetusta ainakin kolmasosan oppitunnistaan.