TARPEETONTA VÄKIVALLALLE ALTISTAMISTA, KOSKA...

(HUOM! TIedot päivittyvät sitä mukaa, kun saan - Jari Koponen - siirrettyä materiaalia tänne nettisivulle)

...toimintamallin ensimmäinen kokeilu Jaakkolan yläasteella Keravalla 1996 tuotti odotettua paremman tuloksen. Silloin Parkki-nimen saanut toimintamallin avulla oppituntien työrauha saatiin turvatuksi toimintamallin monista kehtittämistarpeistaan huolimatta. Toimintamallia ei kuitenkaan otettu käyttöön, koska sellaista ei ollut käytössä missään muussa koulussa.

...toimintamalli sai medianäkyvyyttä "Tunnustus ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä 1997" -tunnustuksen myötä. Tietoa oli siis saatavilla viimeistään tässä vaiheessa.

...toimintamallin toinen kokeilu Länsimäen yläasteella keväällä 1999 lopetettiin sitä perustelematta, vaikka oppituntien työrauhan turvaamisen lisäksi suurena ongelmana pidetty oppitunneilta myöhästely loppui toimintamallin käyttämisen avulla käytännössä kokonaan.

...toimintamalli sai Sammon Turvallisuuspalkinnon 1999, jonka seurauksena medianäkyvyyttä tuli huomattavasti.

...toimintamallin kolmas kokeilu Koivusaaren yläasteella Järvenpäässä syksyllä 1999 toimi yhtä hyvin kuin aikaisemmin eli oppituntien työrauha saatiin turvatuksi. Toimintamallin kokeilu lopetettiin parin kuukauden jälkeen sen aloittamisesta, koska Parkissa ei saanut opiskella oppiainetta, jonka opetuksesta oppilas oli poistettu häiritsevän käytöksen takia.

...Eeva Ahtisaaren asettuminen Parkki-projektin (alkoi Koivusaaren yläasteella 1999 ja päättyi Simonkylän yläasteella 2002) suojelijaksi toi sekä medianäkyvyyttä että tietoa valtion johdolle.

...toimintamallin neljännen onnistuneen kokeilun yhteydessä tuli Vuoden Kasvattaja palkinto 2000 sekä erityistunnustus sen kehittämisestä Simonkylän koulussa Vantaalla, jolloin medianäkyvyyttä tuli jälleen runsaasti.

...toimintamallin käytön jatkamiseen ei tullut Vantaalla jatkorahoitusta*, vaikka toimintamallia tarjottiin silloin hyödynnettäväksi myös muihin kouluihin. Huomion arvoista on, että Vantaalla haettiin tuolloinkin keinoja oppilaiden käytöshäiriöihin puuttumiseksi, mutta Parkki-toimintamalliin ei katsottu tarpeelliseksi edes tutustua.

...toimintamallin viides kokeilu Männistön koulussa Kuopiossa 2003-2005 osoitti toimintamallin toimivuuden myös suhteessa maahanmuuttajaoppilaiden erityistarpeisiin. Jyväskylän yliopiston hallinnoima Mukava (MUistuttaa KAsvatusVAstuusta)-hankkeen turvin järjestetty kokeilu päättyi hankkeen päättymisen myötä. Tässä on syytä ottaa esille myös oma virheeni**

...toimintamalli sai Kuopion kaupungilta ja Kuopion sosialidemokraattiselta yhdistykseltä tunnustukset, jotka toivat medianäkyvyyttä.

...toimintamallinen kuudennen kokeilun Vantaankosken yläasteella Vantaalla 2010-2012 aikana toimintamallin käyttö ulotettiin koko koulupäivään eli oppituntien lisäksi väli- ja ruokatunneille sekä koulun juhla- ym. tilaisuuksiin. Tulokset olivat niin hyviä, että rehtori pyysi rahoitusta kokeilun jatkamiseen. Vantaan kaupunki ei katsonut tarpeelliseksi tutustua toimintamalliin saati jatkaa kokeilun rahoitusta.

...olen ollut yhteydessä tämänkin jälkeen median lisäksi valtion johtoon, kuten opetusministeriöön ja opetushallitukseen, joten tietoa on olemassa ja saatavilla, mutta siitä huolimatta sen enempää valtion johto kuin opetuksen järjestäjätkään eivät ole katsoneet tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin kouluväkivallan mahdollistavien turvallisuusaukkojen poistamiseksi.

* rahoitus voidaan hoitaa myös työtehtäviä moniammatillisesti poikkihallinnollisin uudelleenjärjetelyin, kuten tehtiin mm. Rautavaaralla, jossa rehtorin mukaan ei voitu enää säästää mistään. Oli vain koetettava saada loput resurssit kohdennettua mahdollisimman hyvin oppilaiden (=lasten) etua palvelemaan. Toimintamallia kokeiltiin Simonkylän koulussa aluksi erityisopetukseen tarkoitetuista resursseista tilanteen (useiden oppilaiden koulun turvallisuutta vaarantava käytös) takia. Kokeilua jatkettiin Vuoden Kasvattaja 2000 palkintorahojen turvin kevätlukukauden 2002 loppuun saakka.

**Kuopiossa kokeiltiin toimintamallia niin, että Parkin ohjaajana toimi siviilipalvelusmies, joka puolestaan oli minun - Jari Koponen - ohjauksessani. Kokeilu onnistui heikosti. Jälkeenpäin ymmärsin, että olin itse mennyt asioiden edelle. Uutta ja nimenomaan turvallisuuden lisäämiseen kehtitettyä toimintamallia ei ole viisasta kokeilla tavalla, joka itsessään on myös uusi. Tämän kokeilun epäonnistuminen on ensisijaisesti minun vastuullani.

...