"Vien asiaa osaltani eteenpäin / Mika Parkkari, erityisavustaja"

Kiitos viestäsi!


Siitä ei vain valitettavasti selviä mitä tuo asian eteenpäin vieminen
tarkoittaa. Kerroit tapaamisessamme, että esittelet asian
opetusministerille viimeistään viime viikolla. Teitkö sen siis ja jos
teit, mitä opetusministeri vastasi?

Yksikin kiusaamistapaus on liikaa. Silti meidän tapaamisemme jälkeen
on kiusaamisen kohteeksi joutunut laskennallisesti jo vähintään 1700
oppilasta (pohjana Kouluterveyskysely, jonka uutiseen on linkki tässä:
https://yle.fi/uutiset/3-10127702 )

Pidin aiheesta Facebook-livelähetyksen su 8.9., jota briifasin
seuraavasti:

"opetuksen järjestäjien on korjattava kouluväkivallalle altistavat
turvallisuusaukot välittömästi joko oma-aloitteisesti tai valtion
johdon velvoittamana. Toimivia keinoja on!"

Linkki videoon on tässä (asia alkaa n. 2 minuutin kuluttua videon
alusta):

https://www.facebook.com/jarikopo/videos/3255330694507127/?comment_id=3257756850931178¬if_id=1568018850952750¬if_t=video_comment

Tästä tuli paljon palautetta ja videota jaettiin paljon. Lisäksi
minuun otettiin yhteyttä suoraan toinen toistaan tuskallisempien
akuuttien kiusaamistilanteiden pohjalta.

Koska turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkein tärkein asia eli
kiireellisyysjärjestyksessä se menee kaiken edelle, pyydän
kirjallisen vastauksen sunnuntaihin 15.9. klo 21.00 mennessä
näihin kysymyksiini:

1. Onko asiani kouluväkivallan lopettamiseksi ja ehkäisemiseksi
esitelty opetusministerille?

2. Ellei näin ole tehty, mikä on siihen perusteena eli mikä asia
menee oppilaiden (lasten ja nuorten) turvallisuudesta
huolehtimisen edelle?

3. Mikäli asia on esitelty opetusministerille, mitä hän on vastannut?

Koska kouluväkivallan mahdollistavat turvallisuusaukot ovat korjattavissa
välittömästi, kaikki muut vastaukset kuin, että toimivat toimenpiteet
aloitetaan heti, ovat samanlaista vastuun pakoilua kuin mitä edellisetkin
opetusministerit ovat tehneet. Esimerkiksi töryhmän perustaminen tälle
asialle tarkoittaisi sitä, että "vene halutaan keksiä uudelleen ja
ennen kuin tuo vene on keksitty, lasten annetaan mieluummin hukkua kuin
että käytetään jo olemassa olevaa venettä.

Kirjallisen vastauksen haluan siksi, että asian tärkeyden vuoksi
julkaisen tästä eteenpäin kaikki virallisilta ja päättäviltä tahoilta
tulevat viestit.

Jos aikataulu tuntuu tiukalta, ei asian kiireellisyyttä silloin
ymmärretä, sillä yksikään asia ei mene lainkaan mukaan lasten
turvallisuudesta huolehtimisen edelle. Siksi kaikki, aivan kaikki muu
saa odottaa, kunnes oppilaiden (lasten ja nuorten) turvallisuudesta on
huolehdittu.

Kuten olen aikaisemminkin todennut, olen pahoillani tästä tiukasta
tavastani ilmaista asiaani, mutta katson, että enää ei ole mitään syytä
aiheuttaa hetkeäkään kärsimyksiä lapsille asiassa, johon on ollut ratkaisu
jo yli 20 vuotta.

On toimittava heti!


Tiukasta sävystäni huolimatta yhteistyöterveisin

Jari Koponen

Arvoisa opetusministeri Li Andersson,


pyydän tapaamista esitelläkseni Teille tarjoukseni kouluväkivallan lopettamiseksi ja mieluiten mahdollisimman pian, koska kysymys on sekä inhimillisesti että lakisääteisesti tärkeimmästä asiasta eli turvallisuudesta ja erityisesti lasten turvallisuuden huolehtimisesta.

Kokemukseni mukaan kouluväkivalta (kiusaaminen, häiriköinti jne.) on sekä lopetettavissa että ehkäistävissä kasvatuksellisin keinoin nopeasti, nykylainsäädännön puitteissa ja jopa ilman lisäkustannuksia.

Olen valmis todistamaan tämän käytännön testillä missä tahansa suomenkielisessä yleisopetusta antavassa peruskoulussa.

Mikäli olen oikeassa, olen käytettävissä kehittämäni toimintamallin hyödyntämiseksi kouluväkivallalle altistavan turvallisuusaukon korjaamiseksi. Mikäli siis katsotte sen tarkoituksenmukaiseksi.

Mikäli olen väärässä ja syy on kehittämästäni toimintamallista, en ota mitään korvausta työstäni testistä koulussa ja minut saa asettaa vastuuseen tässä tapauksessa perättömäksi osoittautuneesta väitteestäni:

Opetuksen järjestäjät jatkavat oppilaiden ja opettajien altistamista kouluväkivallalle valtion johdon suostumuksella, vaikka tämä kärsimystä aiheuttava rikoslaissakin tuomittava lain rikkominen on ollut tarpeetonta yli 20 vuotta. Näin siis siksi, että toimivia välineitä kouluväkivallan lopettamiseksi ja ehkäisemiseksi on ollut olemassa ainakin vuodesta 1996, jolloin kehitin myös useita tunnustuksia (mm. Sammon Turvallisuuspalkinto 1999 ja Vuoden Kasvattaja 2000) saaneen toimintamallini.

Olen pahoillani kovasta tavasta esittää asiani, mutta olette kymmenes opetusministeri, jolle olen esitellyt asiaani joko suoraan tai opetusministeriön kautta. Ainoa, joka on reagoinut tähän mennessä muutenkin kuin ”kiitos asian esittelemisestä”, on Maija Rask, joka käytti toimintamalliani yhtenä apuna perusopetuslain uudistuksessa. Kysymys oli, voidaanko oppitunnilta häiritsevän käytöksen takia poistetulle oppilaalle järjestää valvonta. Vastaukseni oli, että kyllä voidaan ja se voidaan vielä toteuttaa kasvatuksellisesti.

Muut opetusministerit hänen jälkeensä eivät ole toistaiseksi katsoneet tarpeelliseksi lopettaa kouluväkivaltaa.


Miksikö väitän myös näin? Siksi, että kouluväkivaltaa esiintyy yleisesti edelleen.


Helsingissä 9.8.2019

Kunnioittaen

Jari Koponen
työnohjaaja, yhteisöpedagogi
Kasarmikatu 28 D 14
00130 Helsinki