Opetuksen järjestäjien on korjattava kouluväkivallalle altistavat ja täysin tarpeettomat turvallisuusaukot välittömästi joko oma-aloitteisesti tai valtion johdon velvoittamana.

Lähetin sekä väitteeni että tulosvastuullisen tarjoukseni valtion johdolle (mm. opetusministeriö, opetushallitus ja puolueiden johto) ja medialle 18.3.2019. Se ei tuottanut minkäänlaista reaktiota. Pelkästään rahassa mitattuna tämä toimeen tarttumattomuus tulee maksamaan kevätlukukauden päättymiseen mennessä yli 400 miljoonaa euroa - puhumattakaan väkivallalle sen uhalle altistumisesta koituvista inhimillisistä kustannuksista.

Uudet kansanedustajat aloittivat työnsä 23.4.2019. Heillä on aikaa elokuuhun eli uuden kouluvuoden alkuun saakka päättää siitä, että lopetetaanko kouluväkivalta tämän kevätlukukauden loppuun vai sallitaanko sen jatkuminen edelleen pakenemalla vastuuta tähänkin saakka onnistuneesti toimineiden "suhtaudumme huolestuneesti" ja "pyrimme vakavasti" -selitysten taakse.

VÄITTEENI (ks. myös TULOSVASTUULLINEN TARJOUKSENI TARJOUS)

Kaikki oppilaiden, opettajien ja rehtoreiden tekemä kouluväkivalta, kuten kiusaaminen ja häirintä, on seurausta opetuksen järjestäjien (yleensä kunnat) törkeästä ja tarpeettomasta vastuunpakoilusta, jonka valtion johto on yhtä edesvastuuttomana toistaiseksi sallinut.

Katteettomat selittelyt ovat myös lain rikkomista

Koska kouluväkivallan mahdollistavien turvallisuusaukkojen korjaamiseen on olemassa toimivia keinoja, on kouluväkivallalle altistamisen jatkaminen tarpeetonta ja siksi se on myös törkeää ja kohtuuttoman kallista lakisääteisen turvallisuuden laiminlyömistä sekä opetuksen järjestäjiltä että valtion johdolta.

Kukaan ei ole toistaiseksi kyennyt osoittamaan, etteikö 1996 alkaen kehittämäni toimintamalli (ent. Parkki ja Turvaluokka) olisi yksi toimiva vaihtoehto kouluväkivallan mahdollistavien turvallisuusaukkojen korjaamiseksi kasvatuksellisin keinoin ilman rangaistuksia, nopeasti ja jopa ilman lisäkustannuksia. Siksi opetuksen järjestäjät eivät voi vedota resurssien puutteeseen (meillä ei ole rahaa...), mahdottomaan tehtävään (yritämme parhaamme, mutta...) tai muihinkaan selityksiin, joilla opetuksen järjestäjät koettavat vapauttaa itsensä lakisääteisen turvallisuusvastuunsa kantamisesta.

Opetuksen järjestäjien on korjattava kouluväkivallalle altistavat ja täysin tarpeettomat turvallisuusaukot välittömästi joko oma-aloitteisesti tai valtion johdon velvoittamana. Koska toimivia ja nopeasti käyttöön otettavia keinoja on olemassa, on turvallisuusaukkojen korjaamatta jättäminen välittömästi törkeän edesvastuutonta. Näin siksi, että näin sallitaan erityisesti oppilaiden, mutta myös opettajien ja rehtoreiden altistaminen kouluväkivallalle tavalla, jossa vastuu kouluväkivallasta delegoidaan kokonaan opettajille ja rehtoreille - jotka puolestaan yrittävät aivan liian usein siirtää itselleen kuuluvaa vastuuta kodeille. Ks. myös VÄITE

TOIMIVIA KEINOJA ON

Olen kehittänyt yhtä toimivaa ja myös valtion johdon (mm. opetusministeriö ja opetushallitus) keinoa vuodesta 1996 alkaen. Olen valmis testauttamaan toimintamallini vastineeksi opetuksen järjestäjien ja valtion johdon syyllistämisestä tavalla, jolla väitteeni tarpeettomasta kouluväkivallalle altistamisesta joko osoitetaan todeksi tai vääräksi.

Tulosvastuullinen tarjoukseni löytyy sivulta TARJOUS

Keskeistä kuitenkaan ei ole se, käytetäänkö toimintamalliani mainitsemieni turvallisuusaukkojen korjaamiseen vaan se, että ne korjataan välittömästi. Tämä tiedoksi sekä opetuksen järjestäjille että valtion johdolle, joissa asiaani on toistaiseksi suhtauduttu joko "yhtenä hyvänä ideana, joka ei kuitenkaan edellytä yksittäisiä koulukohtaisia kokeiluja laajempia toimenpiteitä" tai "ulkopuolisen kehittelemään irralliseen ideaan, joka voidaan jo siksi jättää huomiotta vähintäänkin epäilyttävänä".

Sen sijaan valtion johto eikä opetuksen järjestäjät eivät ole säästelleet voimavarojaan kiertääkseen heille kuuluvaa lakisääteistä turvallisuusvastuuta kouluväkivallan suhteen katteettomilla "teemme kaikkemme" ja "homma hoidossa" -selityksillään.

Toistaiseksi vastuusta vapautuminen onkin keskeisin tavoite virkakoneistollemme, jonka palvelijan ja palvelijoiden tärkein tehtävä on käytännössä virkavirheen välttäminen:
- kun et tee mitään poikkeavaa, et tee virhettäkään. Vastuun ottaminen on tärkein tällainen vältettävä poikkeus.
Ellei näin olisi, olisi kouluväkivallan mahdollistavat ja sille altistavat turvallisuusaukot korjattu jo ajat sitten.

Jari Koponen

työnohjaaja, yhteisöpedagogi