TULOS TAI ULOS JA VASTUUSEEN PERÄTTÖMÄSTÄ VÄITTEESTÄNI

Lähetin sekä väitteeni että tulosvastuullisen tarjoukseni valtion johdolle (mm. opetusministeriö, opetushallitus ja puolueiden johto) ja medialle 18.3.2019

VÄITTEENI (ks. myös alla oleva TULOSVASTUULLINEN TARJOUKSENI)

Kaikki oppilaiden, opettajien ja rehtoreiden tekemä kouluväkivalta, kuten kiusaaminen ja häirintä, on seurausta opetuksen järjestäjien (yleensä kunnat) törkeästä ja tarpeettomasta vastuunpakoilusta, jonka valtion johto on yhtä edesvastuuttomana toistaiseksi sallinut.

Katteettomat selittelyt ovat myös lain rikkomista

Koska kouluväkivallan mahdollistavien turvallisuusaukkojen korjaamiseen on olemassa toimivia keinoja, on kouluväkivallalle altistamisen jatkaminen tarpeetonta ja siksi se on myös törkeää ja kohtuuttoman kallista lakisääteisen turvallisuuden laiminlyömistä sekä opetuksen järjestäjiltä että valtion johdolta.

Kukaan ei ole toistaiseksi kyennyt osoittamaan, etteikö 1996 alkaen kehittämäni toimintamalli (ent. Parkki ja Turvaluokka) olisi yksi toimiva vaihtoehto kouluväkivallan mahdollistavien turvallisuusaukkojen korjaamiseksi kasvatuksellisin keinoin ilman rangaistuksia, nopeasti ja jopa ilman lisäkustannuksia. Siksi opetuksen järjestäjät eivät voi vedota resurssien puutteeseen (meillä ei ole rahaa...), mahdottomaan tehtävään (yritämme parhaamme, mutta...) tai muihinkaan selityksiin, joilla opetuksen järjestäjät koettavat vapauttaa itsensä lakisääteisen turvallisuusvastuunsa kantamisesta.

Opetuksen järjestäjien on korjattava kouluväkivallalle altistavat ja täysin tarpeettomat turvallisuusaukot välittömästi joko oma-aloitteisesti tai valtion johdon velvoittamana. Koska toimivia ja nopeasti käyttöön otettavia keinoja on olemassa, on turvallisuusaukkojen korjaamatta jättäminen välittömästi törkeän edesvastuutonta. Näin siksi, että näin sallitaan erityisesti oppilaiden, mutta myös opettajien ja rehtoreiden altistaminen kouluväkivallalle tavalla, jossa vastuu kouluväkivallasta delegoidaan kokonaan opettajille ja rehtoreille - jotka puolestaan yrittävät aivan liian usein siirtää itselleen kuuluvaa vastuuta kodeille. Ks. myös VÄITE


TULOSVASTUULLINEN TARJOUKSENI (voimassa toistaiseksi)

Keskeistä ei ole se, käytetäänkö toimintamalliani mainitsemieni turvallisuusaukkojen korjaamiseen vaan se, että ne korjataan välittömästi. Tämä tiedoksi sekä opetuksen järjestäjille että valtion johdolle, joissa asiaani on toistaiseksi suhtauduttu joko "yhtenä hyvänä ideana, joka ei kuitenkaan edellytä yksittäisiä koulukohtaisia kokeiluja laajempia toimenpiteitä" tai "ulkopuolisen kehittelemään irralliseen ideaan, joka voidaan jo siksi jättää huomiotta vähintäänkin epäilyttävänä".

Tehdään siis valtion johdon tai muun asian merkityksen näkevän tahon rahoittama kuukauden mittainen testi, jossa toimintamalliani kokeillaan ohjauksessani missä tahansa suomenkielisessä yleisopetusta antavassa peruskoulussa oppituntien aikana. Takaan, että kaikkien kokeilukoulussa pidettävien oppituntien työrauha saadaan turvatuksi testin aikana eli yhdessä kuukaudessa. Miksi oppituntien työrauha? Ks. perusteet sille ja tarjouksen ehdoille sivulta TARJOUS

Tulos...

Mikäli tarjouksen mukainen tulos saavutetaan, toimitan kokeilusta raportin valtion johdon ja kaikkien opetuksen järjestäjien hyödynnettäväksi kouluväkivallan mahdollistavien turvallisuusaukkojen korjaamiseksi parhaalla katsomallaan tavalla.

Palkkio testiin ja kokeiluun liittyvästä työstäni on 150.000,00 euroa (hintaan lisätään alv 24 %), joka on varovaisen arvionikin mukaan korkeintaan 10 % yhdellä ja vain yhdellä oppitunnilla opettajien työrauhan tavoitteluun käyttämän ajan hinnasta (ks. KALLISTA TUHLAUSTA)

...tai ulos ja vastuuseen perättömästä väitteestäni

Mikäli tarjouksen mukaista tulosta ei saavuteta, en ota mitään palkkiota kokeiluun liittyvästä työstäni ja tunnistan julkisesti syyllistyneeni perättömään väitteeseen syyllistäessäni vuosikausia opetuksen järjestäjiä ja valtion johtoa niille kuuluvan lakisääteisen turvallisuusvastuun laiminlyömisestä.

Jari Koponen

työnohjaaja, yhteisöpedagogi