Kuinka helppoa ja riskitöntä opetusministerin olisikaan selvittää testin avulla, pitääkö väitteeni kouluväkivallan lopettamiseen ja ehkäisemiseen olemassa oleveista toimivista ja nopeasti käyttöön otettavista keinoista paikkansa.

Silti opetusministeri(kään) ei tätä selvitystä tee, vaan väittää puolestaan, että kiusaaminenkin on niin monitasoinen ongelma, ettei sen poistamiseen kokonaan ole eikä voi edes olla toimivia keinoja.

Mihin tietoon opetusministeri tämän väitteensä perustaa?

Onko tuo tieto niin varma, että opetusministeri ei katso aiheelliseksi edes selvittää, toimiiko keinoni vai ei? Onko tuo tieto siis niin varma, että sen voi kertoa totuutena kymmenille tuhansille lapsille ja nuorille, jotka joutuvat kiusatuiksi kouluissaan vähinrään kerran viikossa?

***

Katso lisää videoita Youtubesta kanavaltani: Jari Koponen (ks. profiilikuva, koska on useampia samannimisiä kanavia)

Vaatimus valtion johdolle

SAA KOPIOIDA JA LÄHETTÄÄ OPETUSMINISTERILLE JOKO SELLAISENAAN TAI OMALLA NIMELLÄÄN OMAN NÄKEMYKSEN MUKAAN MUOKATTUNA

* * * * *

Opetusministeri Li Andersson

KOULUVÄKIVALTA SEIS HETI SANKTION UHALLA, KOSKA TOIMIVIA KEINOJA ON

Valtion johdon on joko velvoitettava opetuksen järjestäjiä lopettamaan ja ehkäisemään kouluväkivallan välittömästi sanktion uhalla tai opetuksen järjestäjien on osoitettava, ettei toimivia keinoja kouluväkivallan lopettamiseksi ja ehkäisemiseksi ole.

Perustelu

Turvallisuudesta huolehtiminen on opetuksen järjestäjien lakisääteisistä tehtävistä tärkein (perustuslaki 7 §, perusopetuslaki 29 §, lastensuojelulaki 1 § ja työturvallisuuslaki 8 §).

Mikään tehtävä ei mene turvallisuuden edelle. Kouluväkivallan (kiusaaminen, häiritsevä käytös jne.) lopettamiseen ja ehkäisemiseen on olemassa toimivia ja nopeasti käyttöön otettavia keinoja, jotka toimivat jopa nykyresursseilla. Tämän takia opetuksen järjestäjillä ei ole ainoatakaan lain sallimaa perustetta olla ottamatta näitä keinoja käyttöönsä välittömästi. Tämä on oltava edellytys koulun toiminnan jatkamiselle samalla tavalla kuin lentokoneen turvallisuuden oltava kunnossa ennen kuin sille annetaan lupa nousta ilmaan. Koululla ei siis ole lupaa jatkaa toimintaansa ennen kuin sen turvallisuus on niin kunnossa, etteivät oppilaat eivätkä opettajat altistu väkivallalle eivätkä sen uhalle.

Ellei tätä tehdä, syyllistyvät sekä opetuksen järjestäjät että valtion johto oppilaiden (lasten ja nuorten) ja opettajien altistamiseen kouluväkivallalle sekä sen uhalle tarpeettomasti ja lainvastaisesti (rikoslaki 40 luku, 9 § tai 10 §).

Meillä aikuisilla ei ole sen enempää laillista kuin inhimillistäkään oikeutta altistaa oppilaita eli lapsia ja nuoria kärsimään väkivallasta eikä sen uhasta, kun meillä on keinot lopettaa tuo tarpeeton kärsimys välittömästi.

Siksi jokainen, joka yrittää vapauttaa opetuksen järjestäjiä tai valtion johtoa lakisääteisestä turvallisuusvastuustaan kouluväkivallan lopettamiseksi ja ehkäisemiseksi välittömästi, syyllistyy rikokseen tai sen suojelemiseen riippuen siitä, mistä roolista tätä lainvastaista vastuusta vapauttamista koettaa tehdä.


Helsingissä 3.10.2019

Jari Koponen


PS. Olen myös itse valmis kantamaan vastuuni sanoistani ja väitteistäni, mikäli vastuutan opetuksen järjestäjiä ja valtion johtoa perusteettomasti ja siitä, että olen aiheuttanut väitteilläni vahinkoa jo vuosikausia sekä opetuksen järjestäjille että valtion johdolle aiheettomasti.